RO  ENREPERE ISTORICE ALE FORMĂRII PROFESIONALE MILITARECentrul de Perfecționare Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană s-a înfiinţat la data de 01.09.2019 şi este continuatorul tradiţiilor Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu.

7 Aprilie 1881
A fost înfiinţată Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu la Bucureşti, prin Înaltul Decret nr. 998 al Regelui Carol I, publicat în Monitorul Oficial din 17 aprilie 1881;


3 mai 1885
Ia fiinţă Şcoala de Ofiţeri de Artilerie;


1 ianuarie 1887
A apărut ,,Revista Artileriei”, al cărei tradiții sunt continuate de actuala revistă „Artileria modernă română”16 Noiembrie 1892
Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu se reorganizează pe două diviziuni: preparatorie şi de aplicaţie, prin Înaltul Decret nr. 3640 al Regelui Carol I;2 noiembrie 1895
Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu îşi schimbă denumirea în Şcolile de Artilerie şi Geniu, prin Înaltul Decret nr. 3640 al Regelui Carol I, care cuprindeau patru şcoli: Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu, Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu, Şcoala Superioară de Artilerie şi Geniu şi Şcoala Militară de Guarzi de Artilerie şi Geniu;1896
Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu devine Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină;1 septembrie 1901
A fost înfiinţată Şcoala de Tragere a Artileriei în localitatea Comana, judeţul Vlaşca;1910
Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu este reorganizată în Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie şi Şcoala Specială (de Aplicaţie), prin Înaltul Decret nr. 284 al Regelui Carol I;1915
Şcoala Specială de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu îşi încetează temporar activitatea;25 septembrie 1916
Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină este mutată de la Bucureşti la Iaşi ca urmare a evenimentelor din acel an;

15 mai 1917
Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină se mută de la Iaşi la Botoşani datorită exodului populaţiei alungate de front spre nordul Moldovei;1 februarie 1919
Şcoala Militară de Artilerie se mută la Bucureşti separat de secţia de Geniu, după finalizarea reparaţiilor vechiului local al şcolii;
1916-1919
Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu îşi suspendă temporar activitatea datorită războiului şi lipsei de cadre care se aflau pe front;1920
Şcoala de Trageri a Artileriei se transformă în Centrul de Instrucţie al Artileriei, cu reşedinţa la Râşnov;
25 iulie 1920
Şcoala de Aplicaţie a Artileriei se mută la Timişoara;
3 iulie 1921
Şcoala Militară de Artilerie este mutată la Timişoara, în vederea realizării unităţii de comandă;1923
S-a înființat Școala de Aplicație pentru Artileria Contra Aeronavelor, subordonata Inspectoratului General al Aeronauticii, București;1927
Şcoala de Ofiţeri în Rezervă de Artilerie este mutată la Craiova, iar Centrul de Instrucţie al Artileriei a fost mutat de la Râşnov la Mihai Bravu;1932
Școala de Aplicație pentru Artileria Contra Aeronavelor se subordonează Statului Major al Apărării Contra Aeronavelor;31 august 1939
Şcoala de Aplicaţie a Artileriei îşi încetează activitatea datorită celei de-a doua conflagraţii mondiale; singura instituţie de învăţământ care mai funcţiona independent pentru pregătirea ofiţerilor de artilerie era Şcoala de Ofiţeri de Artilerie;6 iulie 1940
Şcoala Militară de Artilerie este mutată la Piteşti;15 februarie 1945
Se desfiinţează Centrul de Instrucţie al Artileriei;5 iulie 1946
Centrul de Instrucţie al Artileriei s-a transformat în Subcentrul de Instrucţie al Artileriei şi a intrat în compunerea Centrului de Instrucţie Mixt;10 august 1947
Subcentrul de Instrucţie al Artileriei s-a transformat în Şcoala de Tragere şi Perfecţionare a Artileriei;1 octombrie 1948
Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie se mută la Sibiu;1948–1965
Școala Militara de Ofițeri de Artilerie Antiaeriană și Centrul de Instrucție al Apărării Antiaeriene funcționează la Brașov;1949
Școala de Aplicație pentru Artilerie Antiaeriana se subordonează Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului;13 noiembrie 1948
Ia fiinţă Şcoala de Ofiţeri Tehnici de Armament;30 iulie 1958
Şcoala de Ofiţeri Tehnici Armament s-a contopit cu Şcoala Militară de Artilerie;1 octombrie 1959
Ia fiinţă Şcoala Militară de Ofiţeri de Artilerie;25 iulie 1960
Şcoala Militară de Artilerie devine Şcoala Militară de Ofiţeri Artilerie;1 martie 1961
Şcoala Militară de Artilerie intră în compunerea Şcolii Militare de Ofiţeri ,,Nicolae Bălcescu” cu sediul la Sibiu;1965 – 1979
Centrul de Instrucție al Apărării Antiaeriene funcționează la Boteni;26 octombrie 1970
A fost înfiinţată Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie cu sediul la Sibiu, creându-se astfel cadrul organizatoric necesar pregătirii viitorilor ofiţeri de artilerie;30 noiembrie 1970
Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie i-a fost conferit Drapel de Luptă;21 octombrie 1974
Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie i s-a atribuit numele domnului Moldovei “Ioan Vodă”, prin Decizia Prezidenţială nr.28 din 21.10.1974;1979 – 1989
Centrul de Instrucție al Apărării Antiaeriene funcționează la București;1991
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie ,,Ioan Vodă” s-a transformat în Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie “Ioan Vodă”;1994
Școala de Aplicație pentru Artilerie Antiaeriana se subordonează Statului Major al Aviației și Apărării Antiaeriene;1 iunie 1997
Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie ,,Ioan Vodă” s-a desfiinţat şi s-a înfiinţat Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete ,,Ioan Vodă”, prin Dispoziţia SMG nr.S/B3/1992 din 06.05.1997;15 august 2002
Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete ,,Ioan Vodă” s-a reorganizat structural, devenind Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană “Ioan Vodă”;1 august 2005
În baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS 74 din 28.04.2005, la data de 01.08.2005, fosta Şcoală de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană ,,Ioan Vodă”, s-a reorganizat în Şcoala de Aplicaţie Unităţi Sprijin de Luptă care are în compunere și Centrul de Pregătire pentru Artilerie Terestră, alături de alte centre de pregătire;24 noiembrie 2005
Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete ,,Ioan Vodă” s-a reorganizat structural, devenind Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană “Ioan Vodă”;

24 noiembrie 2005
Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă i se acordă denumirea onorifică „General Eremia Grigorescu”. Totodată, Centrul de Pregătire pentru Artilerie Terestră preia denumirea onorifică „Ioan Vodă”;1 septembrie 2008
În baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS 17 din 25.02.2008, la data de 01. 09. 2008, fostul Centru de Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan Vodă”, s-a reorganizat în Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană, prin comasarea vechii structuri cu Centrul de Pregătire pentru Artilerie Antiaeriană;27 iulie 2009
Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană menţine denumirea onorifică „Ioan Vodă”;1 septembrie 2019
Prin transformarea Școlii de Aplicație pentru Unități de Sprijin de Luptă ,,General Eremia Grigorescu” și a Centrului de Instruire pentru Artilerie Terestră și Artilerie Antiaeriană ,,Ioan Vodă” a luat ființă Centrul de Perfecționare Artilerie Terestră și Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”